Marketing

Za informacije i ponude za reklamiranje i saradnju sa našim portalom, kontaktirajte nas na e-mailu kontakt@cgsport.me ili na +382 (0) 69 431 188.