Marketing

Za informacije i ponude za reklamiranje i saradnju sa našim portalom ili profilima na društvenim mrežama, kontaktirajte nas na e-mailu kontakt@cgsport.me ili na +382 (0) 67 808 505